Đang tải... Vui lòng chờ...
Không tồn tại Thư viện ảnh hoặc Thư viện ảnh bạn chọn chưa có ảnh nào được hiển thị!
Lượt truy cập

Biến tần có tăng tốc được motor không?

Biến tần có thể thay đổi tốc độ motor được.

Biến tần có thể thay đổi được tần số  từ 0 đến 400Hz, và điện áp đầu ra

Tần số thông thường của motor sử dụng tại VN là 50hz, vì vậy ta có thể tăng được tốc độ motor tối đa lên gấp 400/50 = 8 lần

In văn bản